2022 Christmas Sharing

페이지 정보

작성자LTS 댓글 0건 조회 239회 작성일 22-12-27 12:44

본문

On Christmas 2022, we shared rice (27 lbs)  and cooking oil (2L) with 50 low-income families. 


59e0478dd64207533dfe11293bfda4d2_1672280416_242.jpeg
 


5e555b81a246645178d32f292294aea0_1672112636_2437.png
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 62건 1 페이지
58
조회 67
작성일 2023-03-10
56
조회 194
작성일 2023-01-09
열람중
조회 240
작성일 2022-12-27
54
조회 217
작성일 2022-12-26
53
조회 232
작성일 2022-12-26
52
조회 288
작성일 2022-12-04
51
조회 343
작성일 2022-11-28
49
조회 304
작성일 2022-11-28
47
43
조회 404
작성일 2022-11-07
42
조회 552
작성일 2022-09-16
41
조회 511
작성일 2022-09-16
40
조회 530
작성일 2022-09-16
38
조회 526
작성일 2022-09-16
37
4b44d31e6d15516cee5114065dba200c_1661204519_8145.jpeg
조회 612
작성일 2022-08-23
35
34
조회 704
작성일 2022-06-23
Copyright 2021 © LTS